การเมืองการปกครอง

- บทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงมุสลิมที่มัสยิดอันนูร นิวซีแลนด์
- การดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ,นบีฮูด
- มีอมานะฮฺ..คุณสมบัติสำคัญของนบีและคนทำงานศาสนา
- หาเสียง ซื้อเสียง รับสินบน การเลือกตั้ง