ละหมาดวิตรฺ

ความประเสริฐ

    การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลาม มุสลิมคือผู้ที่ฟื้นฟูช่วงกลางคืนด้วยการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา …

นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ 10 รอมฎอน 1435

ได้ครับ ถ้าเราละหมาดวิตรแล้ว ก็ไม่ต้องละหมาดวิตรอีก 
แต่ถ้ายังไม่ได้ละหมาดวิตร เพราะตั้งใจจะหมาดต่อ ก็ละหมาดวิตรตอนท้ายของละหมาดกลางคืนเลย

ผู้ตอบ…

 

คำตอบ :  assirat0211-salaat-witr.mp3

นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1430) ,
จะอ่านคืนไหนในเดือนรอมฎอน,
ขอก่อนหรือหลังรุกัวะ, ต้องยกมือหรือไม่,
จะขอดุอาอฺอย่างไร, สำนวนดุอาอฺ,