ตัฟซีร ซูเราะตุลอันอาม (6)

Submitted by dp6admin on Wed, 05/08/2015 - 10:21

เอกสารประกอบการบรรยาย : อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย (pdf)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

ประเภทเนื้อหา