1719 ห้ามร่วมวงกับคนทำบิดอะฮฺ มีขอบเขตอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 12/11/2018 - 19:52
คำถาม
การที่สลัฟสอนว่า ห้ามร่วมวงกับคนที่ทำบิดอะฮฺ มีขอบเขตอย่างไร
คำตอบ
วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง