1710 เด็กๆอย่างหนู ช่วยอะไรมัสยิดอัลอักศอได้บ้างคะ ?

Submitted by admin on Thu, 27/07/2017 - 12:55

คำตอบ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 26 ก.ค.60
ทาง White Channel
 

วันที่ตอบ