1710 เด็กๆอย่างหนู ช่วยอะไรมัสยิดอัลอักศอได้บ้างคะ ?