1681 การเบี่ยงเบนทางเพศ : หลักการอิสลามและการแก้ไขปัญหา

Submitted by admin on Tue, 07/04/2015 - 18:29

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลาส 20.30 น.

ทางสถานีสีขาว ไวท์แชแนล  whitechannel.tv
 
วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง