1579 อยากทราบขอบเขตของการนินทา อะไรที่ถือว่าเป็นการนินทา

Submitted by dp6admin on Thu, 15/12/2011 - 18:27

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ