1556 มุสลิมะฮฺอยู่ในบ้าน จะอ่านอัลกุรอ่านโดยไม่คลุมหิญาบได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 08:09

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ