1537 คนชราที่ไม่สามารถถือศีลอด จะออกข้าวทั้งเดือน, จ่ายฟิดยะฮฺให้เด็กกำพร้า

Submitted by dp6admin on Sun, 31/07/2011 - 23:14
คำถาม
คนชราที่ไม่สามารถถือศีลอด จะออกข้าวทั้งเดือนให้คนยากจนได้หรือไม่ เนื่องจากไม่สะดวกที่จะออกทุกวัน, จ่ายฟิดยะฮฺให้เด็กกำพร้าได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ