1510 เด็กอายุ 8 ขวบ ควรให้ฝึกถือศีลอดหรือไม่ มีคำแนะนำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Wed, 20/07/2011 - 10:52

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ