1507 หะดีษเรื่องการทำนิสฟูชะอฺบานเป็นหะดีษหะซันใช่หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 08/04/2019 - 13:46
คำตอบ

ความน่าเชื่อถือของหะดีษที่เกี่ยวกับนิสฟูชะอฺบานทั้งหมด, สิ่งที่ทำได้คือิบาดะฮฺที่สามารถทำได้ในทุกๆวัน เช่น ละหมาดกิยามุลลัยลฺ, ถือศีลอด 13-14-15, ขอดุอาอฺ), ทำอิบาดะฮฺพิเศษในคืนได้หรือไม่, มีหลักฐานจากท่านนบีหรือเศาะฮาบะฮฺหรือไม่

สรุป - หะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐของนิสฟูชะอฺบาน มี 3 ประเภทคือ 1- หะดีษเมาฎัวอฺ คือการละหมาดพิเศษหรืออิบาดะฮฺพิเศษในคืนนิสฟูชะอฺบาน 2- หะดีษที่กล่าวถึงความประเสริฐของนิสฟูชะอฺบาน เช่น อัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแก่มนุษย์เท่ากับจำนวนขนแพะของเผ่ากัลบ์ (ฏออีฟญิดดัน) 3- หะดีษหะซัน นำมาใช้ได้ คือหะดีษที่บอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะลงมายังชั้นฟ้าสุดท้าย และจะอภัยโทษให้แก่มนุษย์ทุกคน ยกเว้น 2 คนคือ มุชริก(ผู้ตั้งภาคี) และผู้ที่โกรธแค้นกับพี่น้องของเขา(มุชาฮิน) -- ไม่มีหะดีษระดับเศาะฮี้ฮฺของอิมามบุคอรีหรือมุสลิมเลย

ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ที่มา : รายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ 13 ก.ค.54

วันที่ตอบ