1502 ละหมาดคุซูฟ - นบีละหมาดมีซุนนะฮฺอ่านอะไรบ้าง

Submitted by dp6admin on Fri, 24/06/2011 - 15:53

-- สรุปคำตอบ ซุนนะฮฺท่านนบีให้อ่านซูเราะฮฺยาวๆ เช่น บะเกาะเราะฮฺ, อาลิอิมรอน หรือจะอ่านซูเราะฮฺอื่นๆ ก็ได้; ละหมาดกุซูฟไม่ใช่ฟัรฎูอีน ไม่จำเป็นต้องละหมาดทุกคน ไม่เหมือนละหมาดฟัรฎู เป็นละหมาดฟัรฎูกิฟายะฮฺ(เช่นเดียวกับละหมาดญะนาซะฮฺ) ถ้ามีกลุ่มหนึ่งละหมาดแล้ว คนอื่นก็ไม่ต้องละหมาด

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

*ละหมาดเมื่อเห็นจันทรุปราคา (คุซูฟ- صلاة الخسوف ) หรือสุริยุปราคา (กุซูฟ - صلاة الكسوف ) - มีวิธีละหมาดเหมือนกัน
 

-------

วันที่ตอบ