1501 ละหมาดคุซูฟ - ต้องละหมาดตั้งแต่เริ่มปรากฏการณ์ จนกระทั่งจบหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 24/06/2011 - 15:53

-- ซุนนะฮฺของท่านนบีจะละหมาดตั้งแต่เริ่มจนหมดสิ้นการบัง ถ้าละหมาดเสร็จแล้วยังไม่สิ้นสุดปรากฏการณ์ ก็ไม่จำเป็นต้องละหมาดต่อ
ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

*ละหมาดเมื่อเห็นจันทรุปราคา (คุซูฟ- صلاة الخسوف ) หรือสุริยุปราคา (กุซูฟ - صلاة الكسوف ) - มีวิธีละหมาดเหมือนกัน
 

-------

วันที่ตอบ