1500 มีข่าวว่าจะเกิดจันทรุปราคาคืนนี้ ถ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ได้รับข่าวว่ามีคนเห็นต้องละหมาดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 24/06/2011 - 15:53

คำตอบ

สรุปคำตอบ ข้อมูลทางดาราศาสตร์ไม่มีข้อผูกพันกับการปฏิบัติศาสนกิจ เทียบเหมือนการเข้ารอมฎอน จะเข้าเมื่อเห็นเดือนเท่านั้น ในหะดีษท่านนบีกล่าวว่า "ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นเป็นมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสร้างไว้ และมันทั้งสองไม่ได้ถูกบัง เพราะมีความตายหรือมีชีวิตใดเกิดขึ้น แต่เป็นกำหนดเพื่อตักเตือนบ่าวของพระองค์ เมื่อพวกท่านได้เห็นมันแล้ว(สุริยุปราคา/จันทรุปราคา) ก็จงรีบไปละหมาดเสีย"

"เห็น" ในที่นี่ไม่จำเป็นต้องเห็นเอง เมื่อมีผู้อื่นเห็นและตรวจสอบข่าวแล้วเชื่อถือได้ ก็ละหมาดได้
ถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องละหมาด เพราะไม่มีแบบฉบับนบีที่ให้ละหมาดโดยไม่เห็น
เราอาจนัดได้ว่า ถ้ามีสุริยุปราคาก็จะละหมาดที่นี่ที่นั่น แต่การนัดเวลาว่าจะละหมาดแน่นอน แม้ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนี่ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี
แต่ถ้ามีข้อมูลจากเว็บไซต์และตรวจสอบได้แน่นอนแล้วก็ละหมาดได้

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

*ละหมาดเมื่อเห็นจันทรุปราคา (คุซูฟ- صلاة الخسوف ) หรือสุริยุปราคา (กุซูฟ - صلاة الكسوف ) - มีวิธีละหมาดเหมือนกัน

-------

วันที่ตอบ