1490 หากไม่ได้รับประทานอะไรเลยก่อนเช้าวันรุ่งขึ้น การถือศีลอดสุนัตกับไม่ถือศีลอด อย่างไหนจะควรมากกว่า

Submitted by dp6admin on Tue, 19/04/2011 - 22:13

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ