1420 คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย ซื้ออาหารมาให้เรากิน เราจะกินได้หรือไม่