1420 คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย ซื้ออาหารมาให้เรากิน เราจะกินได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 11/02/2011 - 09:43

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ