1407 กรณีที่อิมามไม่สามารถยืนละหมาดได้ มะมูมต้องยืนหรือนั่งละหมาด

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:38

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ