1398 มารดามีรายได้ส่วนใหญ่คือริบา รายได้รองคือค้าขาย เมื่อมารดาเสียชีวิตไปแล้วจะรับมรดกได้หรือไม่ ควรจัดการมรดก (เงินและที่ดิน)อย่างไร