1358 กระดูกและหนังสัตว์จากการเชือดกุรบาน

Submitted by dp6admin on Mon, 22/11/2010 - 16:26
คำถาม : กระดูกวัวที่ทำกุรบาน จะเอาไปให้คนอื่นขายแล้วนำเงินมาทำบุญ (ให้คนยากจนหรือเด็กกำพร้า) ได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

คำถาม : หนังและกระดูกให้ใครได้ ให้คนเชือดและคนแล่เนื้อได้หรือไม่ ให้กับคนงานที่เราจ่ายค่าจ้างเชือดและแล่ได้หรือไม่ ให้คนอื่นแล้วเขาเอาไปขายต่อได้หรือไม่

 

คำถาม : จะจัดการกับกระดูกที่เหลือจากเนื้อกุรบานควรทำอย่างไร ในเมื่อไม่สามารถขายกับรถที่รับซื้อได้

 

คำถาม : การให้ค่าจ้างกับผู้เชือดกุรบานด้วยเนื้อกุรบานได้หรือไม่ ตามหลักการอิสลาม