การไม่บ้วนปากขณะอาบน้ำละหมาดในเดือนรอมฎอน หุกุมคืออะไร