1835 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนจะต้องชดใช้อย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:29

คำตอบ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ถ้าไม่สามารถถือศีลอดไเพราะเกรงว่าจะกระทบสุขภาพตนเองหรือบุตร ก็สามารถละศีลอดและไม่ต้องถือใช้ แต่ให้ออกฟิดยะฮฺ(กัฟฟาเราะฮฺ) ชดใช้ด้วยการใหอาหารมิสกีน 1 คน ต่อ 1 วันที่ไม่ได้ถือศีลอด เป็นทัศนะของอิบนุอับบาส 
หญิงตั้งครรภ์ ให้นม คนชรา คนที่มีโรคประจำตัวตลอดชีวิต ถือศีลอดไม่ได้ หลังรอมฎอนแล้ว ก็ให้นับไปว่าขาดศีลอดกี่วัน ให้อาหารอย่างน้อย 1 มื้อ (มีบางทัศนะว่า 2 มื้อ) ให้มิสกีน 1 คน ต่อ 1 วันที่เราขาดศีลอด หรือ ถ้าขาด 20 วัน ก็เลี้ยงอาหารมิสกีนทีเดียว 20 คนเลยก็ได้เช่นกัน

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ