1835 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนจะต้องชดใช้อย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:29

คำตอบ 230851-15-siyam.mp3

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ