1841 การนำกุรอานมาใช้ในชีวิตจะต้องทำอย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:30

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

"ต้องศึกษาให้ละเอียด ครบถ้วน ต่อเนื่อง ด้วยความรักความปรารถนาดี ว่านี่คือสาส์นจากอัลลอฮฺเป็นธรรมนูญสำคัญในชีวิตเรา และเราต้องการทางนำในชีวิต และนำสิ่งที่เราศึกษามาเปลียนชีวิตเรา ให้อัลกุรอานมาเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตของเรา"

-------

วันที่ตอบ