ถ้าอิมามอ่านซูเราะฮฺที่ไม่รู้จักให้มะอฺมูมยืนฟังเฉยๆ หรือให้ทำอะไร

Submitted by dp6admin on Tue, 20/07/2010 - 08:07
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ