อยากทราบว่าด้วยกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน มุสลิมเหมาะสมที่จะเรียนหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 15/07/2010 - 01:24
คำถาม
โดยมันมีเรื่องเกี่ยวกับหัตถเวท(การนวด)และกิจกรรมอื่นอีกมากที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ แต่ด้วยความที่อยากจะเพิ่มบุคลากรมุสลิมในด้านนี้

 

-หรือ-

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ