การที่สามีต้องการมีภรรยาอีกคน

Submitted by dp6admin on Mon, 12/07/2010 - 08:07
คำถาม
แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่มุสลิม สามีก็ให้หญิงคนนั้นศึกษาอิสลามก่อน เงื่อนไขของสามีคือต้องให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นมุสลิมก่อน ภรรยาก็ยอมแต่ในใจก็รู้สึกเสียใจที่สามีปันใจให้หญิงอื่นแต่ก็ต้องยอม อยากถามว่าสามีทำผิดหรือไม่ และที่ภรรยา(คนแรก)รู้สึกแบบนี้จะผิดหรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ