1320 ทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ ทำได้ในขอบเขตแค่ไหน, เงินที่จะบริจาคต้องเป็นคนของคนที่เสียชีวิตหรือไม่ เป็นของทายาทได้มั้ย

Submitted by dp6admin on Mon, 31/05/2010 - 21:17
คำถาม
การทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วตามหลักการศาสนาทำได้หรือไม่ ทำได้ในขอบเขตแค่ไหน, (เงินที่จะบริจาคต้องเป็นคนของคนที่เสียชีวิตหรือไม่ เป็นของทายาทได้มั้ย

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

 

วันที่ตอบ