การบริจาคที่ประเสริฐควรปฏิบัติอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 22/03/2010 - 07:55
คำถาม
เช่น บริจาคโดยมือขวา มือซ้ายไม่รู้ และไม่ติดตามผล แต่ผู้บริจาคส่วนมากอยากจะรู้ว่าคนที่รับเงินบริจาคไป มีพฤติกรรมอย่างไร เชคมีข้อแนะนำอย่างไร, การให้ทุนนักศึกษา จะตรวจสอบพฤติกรรม ประวัติการศึกษาและการดำเนินชีวิตอของเขาได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง