1250 เสียงของผู้หญิงเป็นเอาเราะฮฺหรือไม่ สามารถพูดในรายการวิทยุได้มั้ย

Submitted by dp6admin on Sat, 13/03/2010 - 20:56

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง