1230ทำสัญญาจองบ้านเอื้ออาทรกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 02/03/2010 - 05:05
คำถาม
จองบ้านเอื้ออาทร เขาให้ทำสัญญากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เราจะทำสัญญากับเขาได้ไหมตามหลักการศาสนา

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ