1189 มีซุนนะฮฺหรือแบบอย่างหรือไม่ที่มุสลิมจะจูบเท้าของมารดาที่เสียชีวิตเพื่อขออภัยในความผิดที่ผ่านมา

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:09

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ