1186 มีเงินดอกเบี้ย จะเอาไปช่วยชาวเฮติที่ถูกแผ่นดินไหวได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:09

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ