1070 อิมามขอดุอาอฺ มะอฺมูมต้องรับหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:41

 

คำถาม : การขอดุอาอฺของอิมาม มะอฺมูมจะต้องรับด้วยหรือเปล่า แล้วถ้าไม่ยกมือตามอิมามได้หรือไม่ ขณะฟังดุอาอฺที่อิมามขอถ้าหากเป็นดุอาอฺที่ดีตอนนั้นใจเราควรนึกยังไง

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าอิมามขอดุอาอฺเสียงดังในกรณีที่มีแบบฉบับ อาทิเช่น ตอนท้ายคุฏบะฮฺวันศุกร์ หรือตอนขอดุอาอฺวิตริ ก็เป็นที่ชอบให้มะอฺมูมรับดุอาอฺของอิมามด้วยการกล่าว อามีน แต่ในกรณีที่ไม่มีแบบฉบับ เช่น ขอดุอาอฺเสียงดังหลังละหมาดฟัรฎูเป็นประจำ หรือขอดุอาอฺเสียงดังในร็อกอะฮฺที่ 2 ของการละหมาดซุบฮิ ก็ไม่ควรรับ เพราะไม่มีแบบฉบับ และให้มะอฺมูมขอเองจะดีกว่า

สำหรับกรณีที่มะอฺมูมรับอิมามได้และได้ยินดุอาอฺดีๆ ก็ไม่ต้องนึกอะไรเป็นพิเศษ ให้กล่าว อามีน ถ้าอิมามเป็นผู้รู้ที่ไว้วางใจได้ก็อามีนกับดุอาอฺของเขาทุกบท แต่ถ้าเราไม่ทราบและไม่ไว้ใจอิมามในการขอดุอาอฺ ก็ให้กล่าว อามีน สำหรับบทดุอาอฺที่เรารู้ความหมายเท่านั้น

สุดท้ายนี้ ขอบอกว่าการขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยในการละหมาดและนอกการละหมาด ถ้าถนัดมากกว่าก็ขอได้ครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

23 ต.ค. 48

 

วันที่ตอบ