1153 สินค้าขายตรง เราขายได้มั้ย เป็นดอกเบี้ยหรือไม่