1124 มีข้อห้ามหรือไม่ในการจับมือให้สลามกันบ่อยๆ

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:44
คำถาม
เคยได้ยินว่ามีการกระทำของเศาะฮาบะฮฺที่มาเจอกันจับมือสลามกัน เมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็แยกกันเดิน เมื่อมาเจอกันก็ให้สลามกันใหม่, มีข้อห้ามหรือไม่ในการจับมือให้สลามกันบ่อยๆ

คำตอบ

----

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ