1812 สุจูดซะฮฺวีในกรณีใดบ้าง ?

Submitted by dp6admin on Sat, 06/08/2022 - 17:24
คำถาม
มี 3 กรณีคือ
1- ทำขาด ไม่ว่าจะเป็นรุกุ่นหรือวาจิบ - ถ้าเป็นรุกุ่นต้องชดใช้ เช่น ละหมาดซุบฮิ 1 ร็อกอะฮฺ ต้องชดใช้ให้ครบ แล้วสุจูดซะฮฺวีก่อนหรือหลังให้สลามก็ได้
2- ทำเกิน เช่น สุจูด 3 ครั้ง, เกินร็อกอะฮฺ (ถ้ามะอฺมูมทักแล้ว อิมามไม่ลงนั่ง มะอฺมูมไม่ต้องตามในร็อกอะฮฺที่เกิน ให้นั่งตะฮีย้าตรออิมามจนละหมาดเสร็จ เตือนอิมามแล้วสุจูดซะฮฺวีร่วมกัน)
3- สงสัยว่าเกินหรือขาด
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 3/8/65

วันที่ตอบ