1054 ชี้หรือกระดิก ท่านนบีทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:05
คำถาม
ชี้หรือกระดิกนิ้ว ท่านนบีทำอย่างไร? และจะชี้เมื่อใด? หยุดชี้ตอนไหน? ตาควรมองที่นิ้วชี้ทางกิบลัตหรือไหม? ทัศนะที่ว่า เมื่อกล่าวตะฮีย้าต ถึง คำว่า "ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" ควรยกนิ้วหรือกระดิกนิวให้สูงหรือไม่อย่างไร?

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ให้ชี้นิ้วขณะกล่าวตะฮียาตตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องกระดิกเลยแม้กระทั่งในช่วงที่กล่าว "อัชฮะดุอันลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ" นั่นคือทัศนะที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายงานจากท่านนบีที่มีน้ำหนักมากที่สุด และให้มองไปยังนิ้วชี้ขณะนั่งตะฮียาต นั่นคือสภาพที่ถูกต้อง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ