1787 วางสิ่งของบนอัลกุรอานได้หรือไม่ ให้เกียรติอัลกุรอานอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sun, 27/03/2022 - 14:25
คำตอบ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ในรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60 ทาง White Channel

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง