1755 สัตว์มากินอาหารของเรา แล้วเราไปตีตาย

Submitted by dp6admin on Sun, 12/07/2020 - 17:23
คำถาม
สัตว์ที่มากินอาหารของเราแล้วเราไปตีตาย จะบาปหรือไม่
คำตอบ
วันที่ตอบ