1734 ความประเสริฐของซูเราะฮฺต่างๆเหล่านี้ จริงหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 10/03/2020 - 21:36
คำถาม
ซูเราะฮฺยาซีน เป็น “หัวใจของอัลกุรอาน” • ซูเราะฮฺอัลอิคลาส เป็นซูเราะฮฺ “1/3 ของอัลกุรอาน” • อายะตุลกุรซียฺ เป็นอายะฮฺที่ “ดีเลิศ” จริงหรือไม่อย่างไร • ซูเราะฮฺอัลหัจญฺ ใครได้อ่าน มะลาอิกะฮฺ 70,000 ท่านจะขอดุอาอฺให้ • ซูเราะฮฺกะฮฺฟี สามารถทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรก แค่ได้อ่าน 10 อายะฮฺ • นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับซูเราะฮฺหรืออายะฮฺอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีความประเสริฐ
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

สรุปคำตอบ

- ซูเราะฮฺยาซีน เป็น “หัวใจของอัลกุรอาน” -- หะดีษเมาฎัวะอฺ คือหะดีษเก๊ หรือกุขึ้นมา

- ซูเราะฮฺอัลอิคลาส เป็นซูเราะฮฺ “1/3 ของอัลกุรอาน”  -- หะดีษเศาะฮี้ฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ เพราะอัลกุรอานมีเนื้อหาหลักคือ 1-อะกีดะฮฺ คุณลักษณะของอัลลอฮฺ 2- อะหฺกาม(บทบัญญัติและข้อปฏิบัติต่างๆ) 3- ประวัติบรรดานบี ร่อซูลและประชาชาติต่างๆ; กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นซูเราะฮฺที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นหนึ่งในสามของอัลกุรอานด้วยเหตุผลนี้

- อายะตุลกุรซียฺ เป็นอายะฮฺที่ “ดีเลิศ” -- ท่านนบีกล่าวว่าหัวหน้า(เจ้านาย)ของอายะฮฺต่างๆในอัลกุรอานอานคืออายะฮฺนี้

- ซูเราะฮฺอัลหัจญฺ ใครได้อ่าน มะลาอิกะฮฺ 70,000 ท่านจะขอดุอาอฺให้ -- ไม่เคยได้ยิน

- ซูเราะฮฺกะฮฺฟี สามารถทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรก แค่ได้อ่าน 10 อายะฮฺ -- มีบันทึกในอิมามอัตติรมิซีย์ว่า ผู้ใดอ่านสิบอายะฮฺจากอัลกะฮฟฺ (มีรายงานว่าสิบอายะฮฺต้น ปลาย หรือ 10 อายะฮฺใดก็ได้) จะพ้นจากมะซีหฺอัดดัจญาล คือให้อ่าน ท่อง และรู้ความหมาย

- นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับซูเราะฮฺหรืออายะฮฺอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีความประเสริฐ -- หะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐของแต่ละซูเราะฮฺส่วนมากเฎาะอีฟ  ที่เศาะฮี้ฮฺมีน้อยมาก เช่น  ฟาติหะฮฺ  บะเกาะเราะฮฺ อาลิอิมรอน อัลกะฮฟฺ 3กุ้ล  อัลกาฟิรูน อายะตุ้ลกุรซียฺ

ยุคสะลัฟมีผู้รายงานหะดีษคนหนึ่งเห็นว่านักศึกษาสนใจเอาใจใส่ศึกษาหะดีษอย่างเดียว ไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาท่องจำอัลกุรอาน เขาจึงร่างหะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐของแต่ละซูเราะฮฺ และสอนให้นักศึกษารู้ เจตนาเขาดีแต่เขาทำผิดอย่างมหันต์ ปรากฏว่าหะดีษเหล่านี้แพร่ทั่วอาณาจักรอิสลาม กระทั่งมีอุละมาอฺหะดีษสงสัยจึงไล่สายรายงานของแต่ละหะดีษจนทราบถึงต้นตอผู้ที่ปล่อยหะดีษเหล่านี้

ที่มา : http://banatulhuda.blogspot.com/2009/11/blog-post_8251.html / วันที่ตอบ : 28 ก.ย.51

วันที่ตอบ