1031 เงินดอกเบี้ยนำไปทำอะไรได้บ้าง

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:24
คำถาม
อยากทราบว่าเงินดอกเบี้ยที่ได้มา เราจะนำไปทำอะไรได้บ้าง เคยทราบว่าให้เอาไปทำสาธารณประโยชน์
1. นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะได้หรือไม่
2. นำไปให้มุสลิมที่เค้าไปกู้เงินแล้วต้องเสียดอกเบี้ย จะได้หรือไม่

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

"สาธารณประโยชน์" หมายถึง ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนสามารถได้ประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงไม่เจาะจงเอาประโยชน์นั้นไปให้แก่คนหนึ่งคนใด ดังนั้น สมควรนำดอกเบี้ยที่เหลือภายหลังเตาบัตตัวแล้วไปกระทำโครงการที่มีประโยชน์ส่วนรวม อาทิเช่น ถนนสาธารณะ ติดไฟสาธารณะ เป็นต้น และหลีกเลี่ยงจากสถาบันหรือโครงการที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น มัสยิด โรงเรียนศาสนา

แต่กรณีที่อนุโลมให้นำดอกเบี้ยไปให้แก่ผู้ประสบภัยคือกรณีที่ผู้ประสบภัยนั้นอยู่ในสภาวะเหมือน "มุฏฏ็อร" คือผู้ที่มีความจำเป็น ถ้าไม่ได้รับเงินก้อนนี้อาจเสียชีวิตก็ได้ เปรียบเทียบกับผู้หิวถึงขั้นที่ถ้าไม่กินเนื้อหมูที่มีอยู่ชิ้นหนึ่งอาจเสียชีวิต ศาสนาก็อนุโลมให้กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่

ตัวอย่างที่จะแนะนำคือ สถาบันมะเร็งหรือฟอกไต ซึ่งรับบริจาคให้แก่ผู้ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ ก็น่าจะเป็นทางจ่ายดอกเบี้ย แต่ต้องทราบว่าเงินดอกเบี้ยไม่มีผลบุญใดๆในการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ และไม่ถือว่าการให้นั้นเป็นการบริจาคใดๆทั้งสิ้น

สำหรับมุสลิมที่กู้เงินแล้วต้องเสียดอกเบี้ย ถ้าหากเตาบัตตัวแล้วและไม่มีทางอื่นในการชำระดอกเบี้ยที่คงเหลืออยู่ ก็สามารถนำเงินดอกเบี้ยไปชำระส่วนที่เหลือและจำเป็นต้องมั่นใจว่ามุสลิมคนนี้จะเลิกกู้เงินด้วยดอกเบี้ยโดยเด็ดขาด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
10 ต.ค. 48

วันที่ตอบ