1019 อ่านและจับกุรอ่านโดยไม่มีน้ำละหมาดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 12:28
คำถาม
คำถาม : ทำงานที่ออฟฟิศไม่ค่อยสะดวกในการอาบน้ำละหมาด แต่อยากอ่านกุรอ่านในช่วงเดือนรอมฎอนให้มากๆ อยากทราบว่าถ้าอ่านและจับกุรอ่านโดยไม่มีน้ำละหมาดได้หรือไม่

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ตามทัศนะของอุละมาอฺส่วนมากว่าไม่อนุญาตให้สัมผัสอัลกุรอาน แต่ถ้าจะอ่านด้วยความจำก็ได้ แต่สำหรับคนที่มีญะนาบะฮฺหรือหะดัษใหญ่เท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้ทั้งสัมผัสและอ่านอัลกุรอานตามทัศนะของอุละมาอฺส่วนมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีทัศนะที่อนุโลมให้สัมผัสและอ่านสำหรับคนที่มีหะดัษเล็กหรือหะดัษใหญ่ด้วย

และทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าและสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการให้เกียรติต่ออัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์อันมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อถือของมุสลิมทุกคน คือทัศนะที่บังคับให้ต้องอาบน้ำละหมาดก่อนสัมผัสกุรอาน แต่ถ้าจะอ่านอย่างเดียวโดยไม่สัมผัสและมีหะดัษเล็กก็สามารถอ่านได้

อย่างไรก็ตามถ้าท่านสนใจและเข้มแข็งในการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนก็ต้องหาวิธีหนึ่งวิธีใดในการรักษาน้ำละหมาดหรืออาบน้ำละหมาดให้ได้ และท่านอย่าอายหรือเกรงใจใครในสังคมให้เป็นผู้ขัดขวางระหว่างท่านกับการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของท่าน สุดท้าย ถ้าท่านลำบากจริงๆ ก็สามารถซิกรุลลอฮฺไปเรื่องขณะที่ไม่มีน้ำละหมาด นั่นเป็นทางออกที่ดีถ้าท่านไม่ท่องจำกุรอานโดยที่จะนำมาอ่านขณะไม่มีน้ำละหมาด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 ต.ค. 48

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง