27 ส.ค.52 - อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง, รักซุนนะฮฺ, คำแนะนำสำหรับมุสลิมะฮฺที่ไม่ได้ถือศีลอดและแม่บ้าน

Submitted by dp6admin on Fri, 28/08/2009 - 12:37
Date

สังคมที่น่าอยู่ (บะนาตุลหุดา) -  คำแนะนำสำหรับมุสลิมะฮฺที่ไม่ได้ถือศีลอดด้วยเหตุจำเป็น เช่น มีประจำเดือน(เฮด), นิฟาส, ตั้งครรภ์, ให้นมบุตร ฯลฯ, บทบาทของแม่บ้านในเดือนรอมฎอน, การฝึกให้เด็กถือศีลอด