RIT 24 ชั่วโมงตลอดเดือนรอมฎอนปี 3 เริ่มต้นแล้ว

Submitted by dp6admin on Sat, 22/08/2009 - 16:49

   วิทยุบนอินเตอร์เน็ต กับรัฐธรรมนูญแห่งชีวิต ของชมรมอัซซุนนะฮฺ ได้เริ่มขึ้นแล้ว นับเป็นปีที่ 3 และเป็นผู้นำในการจัดทำรายการวิ

ทยุบนอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงรายแรกของมุสลิมไทย

        ชมรมอัซซุนนะฮฺ (www.islaminthailand.org) ภายใต้การนำของคุณอนันต์ ทองทา ประธานชมรม และเชคริฎอ อะหมัด สมะดี นักวิชาการประจำชมรม ได้เริ่มออกอากาศรายการ Radio Islam in Thailand (RIT) 24 ชั่วโมงบนอินเตอร์เน็ตตลอดเดือนรอมฎอน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

        โดยรายการดังกล่าวได้เริ่มต้นออกอากาศตั้งแต่เริ่มเข้าวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน (ค่ำของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมเป็นต้นมา) โดยยังคงรูปแบบรายการส่งเสริมการทำความดีในเดือนอันประเสริฐนี้ และยังส่งเสริมการศึกษาอัลกุรอาน ในเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานตลอดเดือนรอมฎอน ด้วยรายการรัฐธรรมนูญชีวิต สลับกับรายการภาคปกติ ที่มีการถ่ายทอดสัญญาณสดรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ที่ออกอากาศทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ทางสถานีวิทยุ AM1251khz ในช่วงเวลา 18.05-17.00 น. และนำเทปรายการออกอากาศซ้ำในวันถัดไปในช่วงเวลา 8.00 น. และ 14.00 น. โดยประมาณทุกวันจันทร์-ศุกร์ นอกจากเวลาในช่วงดังกล่าวจะรายการรัฐธรรมนูญแห่งชีวิต ให้พีน้องได้เต็มอิ่มกับเสียงอัลกุรอาน ส่งเสริมเดือนแห่งอัลกุรอาน และการแข่งขันกันทำความดี ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้

       ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้มีการออกอากาศต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เริ่มออกอากาศรายการภาคปกติครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ในชื่อ Muslim Radio Net ก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น Radio Islam in Thailand ในปัจจุบัน และยังเป็นการจัดรายการวิทยุบนอินเตอร์เน็ตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง หรือทั้งวัน-ทั้งคืน ตลอดเดือนรอมฎอน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับเป็นผู้นำการบุกเบิกรายการวิทยุบนอินเตอร์เน็ต และเป็นรายแรกที่มีการจัดทำรายการพิเศษตลอดเดือนรอมฎอนของมุสลิมไทยอย่างแท้ จริง

       โดยผู้สนใจติดตามรายการดังกล่าวสามารถติดตามได้ทาง www.islaminthailand.org และเว็บไซด์เครือข่าย อาทิเช่น www.muslim4peace.net , www.theislamicway.net , www.baanmuslimah.com , www.jihadforjannah.com , www.right-shiah.net และ www.pinonlines.com เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการรับชมติดต่อฝ่ายเทคนิคของรายการที่ 084-704-6776