พวกท่านเป็นเสื้อชั้นในของฉัน

พวกท่านเป็นเสื้อชั้นในของฉัน

Submitted by dp6admin on Tue, 07/05/2024 - 11:54
หัวข้อเรื่อง
- ความประเสริฐของ #ชาวอันซอร (ชาวมะดีนะฮฺแต่เดิม) และบรรดาศ่อฮาบะฮฺ
- หลังสงครามฏออิฟ นบีไม่ได้แบ่งทรัพย์เชลยให้ชาวอันซอร ชาวอันซอรน้อยใจ ท่านนบีจึงกล่าวกับพวกเขาว่า "...พวกเขาได้ดุนยา แต่พวกท่านไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไป พวกท่านเป็นเสมือนเสื้อชันในของฉัน" (ใกล้ชิดกับท่านนบีมาก) หากคนทั้งโลกไปทางนึง ชาวอันซอรไปอีกทาง ฉันก็จะไปกับชาวอันซอร แล้วนบีก็ขอดุอาอฺให้ชาวอันซอร และลูกหลานเหลนของพวกเขา

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 60 (อายะฮฺ 97-99) | 20/2/67 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7740

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่