มารยาทในการขอดุอาอฺ

มารยาทในการขอดุอาอฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 03/05/2023 - 11:01
หัวข้อเรื่อง
7:205 และเจ้า (มุฮัมมัด) จงรำลึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยำเกรง และโดยไม่ออกเสียงดัง ทั้งในเวลาเช้าและเย็น และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ที่เผอเรอ
- มารยาทในการขอดุอาอฺ
1- รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างนอบน้อมถ่อมตน
2- ใช้เสียงเบา
3- ทำอย่างสม่ำเสมอ

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 67 (อายะฮฺ 188-206 จบ) | 19 เม.ย.63"

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่