หนังสือ ให้เราะมะฎอนเปลี่ยนแปลงชีวิต

Submitted by dp6admin on Sun, 19/03/2023 - 17:07
เนื้อหา

หนังสือ ให้เราะมะฎอน เปลี่ยนแปลงชีวิต
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)
เรียบเรียงโดย มุฮัมมัดยาซีน เหล็มหมาน

ดาวน์โหลดหนังสือ : https://www.islaminthailand.org/media/book/RamadanChange.pdf

 

 

 

 

หนังสือ ให้เราะมะฎอนเปลี่ยนแปลงชีวิต