ค็อบบ๊าบ อิบนุลอะร็อต

ค็อบบ๊าบ อิบนุลอะร็อต

Submitted by dp6admin on Sun, 01/01/2023 - 19:55
หัวข้อเรื่อง
ที่สุดของผู้ศรัทธาคือความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูล ไม่มีทางที่จะมาต่อรองกับคนแบบนี้
ความรักของเศาะฮาบะฮฺที่มีต่อท่านนบี ﷺ
33:23 ในหมู่ผู้ศรัทธามีบุรุษผู้มีสัจจะต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลลอฮฺเอาไว้ ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามสัญญาของเขา และในหมู่พวกเขามีผู้ที่ยังคอย (การตายชะฮีด) และพวกเขามิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่