สี่งดีที่ยั่งยืน (อัลบากิยาตุศศอลิฮาต)

สี่งดีที่ยั่งยืน (อัลบากิยาตุศศอลิฮาต)

Submitted by dp6admin on Sat, 03/12/2022 - 21:31
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงสะสมให้มากมาย ซื่ง สิ่งที่ยั่งยืน และสิ่งที่ดีงาม”
มีผู้ถามว่า "มัน (อัลบากิยาตุลศอลิฮาต)คืออะไรครับ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ?"
ท่านนบีตอบว่า "คือตักบีร (การกล่าวอัลลอฮุอักบัร), อัตตัสบีหฺ(การกล่าวซุบฮานัลลอฮฺ), อัตตะหฺลีล(ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ), (กล่าว)อัลฮัมดุลิลลาฮฺ, และ(กล่าว) ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ"

ส่นหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 239 (หะดีษที่ 50/2)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
7 นาที
วันที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง