อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน

อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน

Submitted by dp6admin on Fri, 28/10/2022 - 22:16
หัวข้อเรื่อง
- อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน - แท้จริงเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ (และจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอน ก็ต้องเตรียมคำตอบ)
ทำให้ดีในส่วนที่เหลือ แล้วอัลลอฮฺจะอภัยให้ในส่วนที่ผ่านมา
- ผู้ใดที่เดินทาง 60 ปีแล้ว แน่นอน จุดหมายของเขาใกล้เหลือเกิน

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 214 (หะดีษที่ 40/3)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
4 นาที