เหลือเท่าไหร่ ?

เหลือเท่าไหร่ ?

Submitted by dp6admin on Fri, 28/10/2022 - 22:04
หัวข้อเรื่อง
ทุกวันที่ผ่านไป เสมือนการเดินทาง เราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 214", ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หะดีษที่ 40 "จงอยู่ในโลกดุนยานี้ประหนึ่งว่าท่านเป็นคนแปลกหน้า หรือเป็นผู้เดินทาง"

ความยาว(นาที)
3 นาที